Hva det betyr å stille sikkerhet for lånet

secure-loan

I dag er det høye krav for å få innvilget lån hos bankene. Disse kravene er det mange som sliter med å oppfylle på grunn av de høye boligprisene og mangel på egenkapital.

Mange har flere lån slik at den totale summen av gjeld er for høy til at bankene vil gi forbrukslån eller andre typer kreditt. Dersom man ønsker å ta opp boliglån, men ikke oppfyller alle kravene, kan én løsning være å få noen til å kausjonere for seg.

Det kan være en god løsning å finne noen som kan stille som sikkerhet eller kausjonist for å få innvilget visse finansieringstyper. Det er likevel viktig å være klar over ansvaret som ligger hos begge partene.

Dersom man har tenkt over hva en slik avtale innebærer på forhånd, er det mindre sjanse for at noe går galt og man unngår ubehagelige konsekvenser som å måtte selge unna eiendeler for å gjøre opp med banken. Da faller også sjansen for at det oppstår uvennskap med venner eller andre nærstående familiemedlemmer.

Slik blir lånet sikret

Det er flere måter man kan stille som kausjonist eller sikkerhet for andres lån. En vanlig kausjonist stiller med sikkerhet i form av pant uten fast eiendom. Man stiller da som kausjonist gjennom andre verdier. En annen mulighet er å stille som realkausjonist. Det vil si at man stiller med sikkerhet i form av pant i fast eiendom. Andre løsninger kan være å ta opp lån for å hjelpe med egenkapital eller å sette penger på en sperret konto.

DNB: Derfor bør du ikke låne bort penger til venner.

Alle de ulike måtene har fordeler og ulemper som kan være med å avgjøre hvilken løsning som passer best for ulike situasjoner. Derfor er det viktig å tenke nøye over hvordan en slik avtale kan være med å påvirke økonomi og livssituasjon. Kausjonisten vil personlig og økonomisk holdes ansvarlig for den delen av lånet som det er stilt garanti for. Dersom låntakeren ikke klarer å betjene lånet kan banken i stedet kreve inn pengene fra kausjonisten.

Kausjonering

Dersom man har behov for hjelp fra en kausjonist er det viktig at den som skal ta opp lånet også tenker over ansvaret dette innebærer. Det kan være viktig å forsikre seg mot for eksempel uførhet hos begge parter, da dette kan gi store konsekvenser for nedbetalingen av lånet. Et ferskt eksempel så vi nylig i saken der en advokat fra Oslo ble dømt til å betale tilbake 2 millioner kroner i misligholdt lån, etter at han ikke tok sikkerhet i eiendommer som avtalt.

Rentenivået bør sjekkes og det kan være lurt å opprette BSU-konto. Kanskje kan det være noen blant familie og venner som kan hjelpe til på andre måter først.

  • Låntaker bør tenke over ansvaret.
  • Kanskje finnes det andre muligheter enn å ha kausjonist.

For de som vurderer kausjon

Dersom man vurderer å hjelpe noen i familien inn på boligmarkedet er man ikke alene. Stigende boligpriser over lengre tid har gjort denne praksisen svært vanlig.

Dette betyr imidlertid ikke at den er uten risiko for den som stiller sikkerhet. Derfor er det viktig at man som kausjonist tenker gjennom hvilken måte man er komfortabel med å hjelpe. Det er lurt å gjøre en ærlig og nøye vurdering av hvorvidt denne typen avtale er egnet.

Bankens informasjonsplikt

Som kausjonist har man krav på opplysninger angående en rekke forhold fra banken. Dersom banken mener låntaker bør vurdere å ikke ta opp lån eller stille som kausjonist skal banken fraråde om dette skriftlig.

Banken skal opplyse om hvilke lån og kreditter kausjonen gjelder for. I hvilket tidsrom, og hvor mye de kan kreve fra kausjonisten. Ikke minst skal de gi informasjon om ansvar for renter og fradrag dersom låntaker ikke betaler lånet.

Krav til avtaleinnhold

Det stilles noen krav til kausjonsavtalen. Avtalen må være skriftlig for at den skal være bindende. Den må også inneholde opplysninger om størrelsen på kausjonsbeløpet eller det høyeste beløpet kausjonen skal sikre.

I tillegg skal avtalen inneholde de fleste av opplysningene fra banken. Banken plikter å gi kausjonisten et eksemplar av kausjonsavtalen. I tillegg til kausjonsavtalen skal kausjonisten få opplysninger om at eventuelle tvister kan klages inn for bankklagenemnda i tilfellet det skulle bli behov for dette.

Begrenset ansvar

Den vanligste måten å bli løst fra kausjonsansvaret er at låntaker har betalt ned lånet. Det finnes også grunnlag for å begrense ansvaret dersom långiver ikke har fulgt loven nøye nok ved signering av gjeldsbrev.

Dersom det kun er stilt kausjon for en mindre del av lånet vil man kunne bli løst fra ansvaret når lånet er betalt tilsvarende ned. Kausjonsansvaret reduseres altså i takt med den avtalte nedbetalingen. Boligpriser som stiger kraftig kan også gjøre at låntaker kan vise til en ny verdivurdering som igjen gjør at en kausjonist ikke lenger er nødvendig.