Dette er meningen bak ABCDEF regelen

abcdef-regelen

«At Besitte Contanter Det Er Finessen»

ABCDEF-regelen er et prinsipp innen finans når det kommer til investeringer. Det utgår fra ordtaket «At Besitte Contanter Det Er Finesse» at det som regel lønner seg å sitte på en viss mengde egenkapital dersom man skal investere. Bedrifter opererer grovt sett med to finansieringsformer, nemlig egenkapital og fremmedkapital. Et annet ord for fremmedkapital er lån. Høy gjeld har ofte vært veien til høy vekst, det kommer av at dersom en investor har lav andel av egenkapital investert, vil egenkapitalen stige mer dersom prisen øker.

Gjeld er risiko

Det å akkumulere en stor andel gjeld gjennom lån som må tilbakebetales, som regel med rente i tillegg, har vært veien til rikdom for enkelte personer og bedrifter.

Men det er forøvrig også knyttet en stor risiko til denne type finansieringsmetode som kalles «gearing». Dersom prisen på den tingen man har investert i faller med en betraktelig andel, så kan man altså ende opp med å miste de lånte pengene og dermed stå uten penger, men fortsatt med gjeld.

Unngå likviditetsrisiko

ABCDEF-regelen er viktig å ha i mente dersom man er ute etter å investere, men ser at bankkontoen ikke holder mål. Man vil helst unngå likviditetsrisiko. Dette er når man ikke får finansiert sin investering fordi man trodde man hadde tilstrekkelige midler på et tidspunkt, men det holdt likevel ikke. For eksempel dersom man er i ferd med å finansiere et nytt hus med salg av sitt gamle hus, men man ikke får solgt det gamle huset. Dermed havner man i en likviditetsfelle.

Flere fordeler

Det er flere aspekter ved ABCDEF-prinsippet som kan lønne seg. Dersom økonomien i landet går dårlig er det aldri feil å sitte på likviditet. For det er ikke slik at alle nødvendigvis taper dersom økonomien er treg. De som har kjøpekraft i perioder hvor «alle» ønsker å selge er de som sitter igjen med profitten i nedgangstider. Derfor er det smart å hele tiden passe på at man har oppsparte midler som kan brukes på ethvert tidspunkt dersom katastrofen skulle inntreffe.

Et godt råd til investorer

ABCDEF-regelen er et godt råd for alle som ønsker å investere eller starte en bedrift. Man er del av et volatilt marked hvor priser og etterspørsel kan endre seg drastisk med korte mellomrom. Derfor er det alltid en god ide å sitte på en andel likviditet klar til bruk når det måtte være nødvendig. Det fungerer også som en buffer dersom man skulle befinne seg i en situasjon hvor man taper en del penger, eller ender opp med mye gjeld.